Professionel miljøsanering ved Mohepo ApS

Mohepo ApS tilbyder professionel miljøsanering for asbest, PCB, skimmelsvamp, bly, kviksølv og mange andre miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Vores miljøafdeling udfører effektiv registrering, prøveudtagning og miljøsanering.

Kvalificerede medarbejdere indenfor miljøsanering

Hos Mohepo ApS er vores medarbejdere særligt kvalificerede til arbejdet med miljøsanering og heri håndteringen af forurening med alle forskellige typer af miljøfarlige stoffer og mikroorganismer.

Miljøsanering vedrører både store og små opgaver, og er aldrig et område, der bør tages løst på.