Nedbrydningsfirma på Sjælland – Mohepo ApS

Vi udfører alle former for nedbrydning og nedrivning, idet en nedrivningsopgave meget ofte gennemføres bedst ved en kombination af forskellige nedrivningsmetoder.

Vores nedbrydningsfirma på Sjælland støder ofte på miljøfarlige stoffer i nedrivningsarbejdet. Disse miljøfarlige stoffer ses ofte i f.eks. maling eller fuger, og de skal identificeres og opdages inden selve nedrivningen påbegyndes, så stofferne ikke spredes i naturen mv. I stedet skal de bortskaffes på en miljørigtig måde til en godkendt modtager.